Hlasování per rollam (písemně)

Vzhledem k neusnášeníschopnosti shromáždění dne 20.10.2015 si poprve vyzkoušíme písemné hlasování "per rollam" tak jak jej popisuje článek IX našich stanov. Tedy písemné hlasování včetně celého textu usnesení je třeba doručit zpět společenství do 20-ti dnů od obdržení podkladů a samotného hlasování. Výbor oznamí výsledky hlasovaní do 15-ti dnů po uplynutí lhůty pro doručení usnesení výboru.

Již jsem obdrželi aktualizovanou nabídku k přefinancování úvěru. Původní nabídka byla platná pouze do konce měsíce října. Nová nabídka má stejnou úrokovou sazbu, poplatek za předčasné splacení ale klesl jen o 10.000 kč. Výbor se sejde v pondělí a následujících dnech budeme doručovat hlasovací lístky.