Výtahy - výběrové řízení

Letos byly provedeny odborné a inspekční prohlídky výtahů, a ačkoliv jsou výtahy dalšího provozu schopné, měli by dle závěrů zpráv projít zásadnější opravou, jako jsou (výměny vlečných kabelů, výměny lan, výměny trakčního kola či výměny některých jistících prvků) Celkové opravy by mohli stát až 500.000,-. Výbor tedy zvažuje přistoupit raději ke kompletní výměně výtahů. Pan Roztomilý požádal ČSOB o nabídku refinancování úvěru u ČSOB s případným navýšením úvěru o 3 miliony Kč. Obdrželi jsme nabídku s mnohem lepším úročením (pro srovnání nyní je 2,98 %, nabídka počítá s 1,61 %) a ačkoliv bychom museli zaplatit sankci za předčasné splacení je i tak výše úroků navýšeného úvěru a sankce stejná jako stávající výše úroků. Ty 3 miliony bychom tak získali bezúročně. Vypracovali jsme tedy zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a tento dokument odesíláme na 12 výtahářských firem. Do konce září budou shromážděny nabídky na dodání nových výtahů. Schůze společenství by tak měla mít k dispozici veškeré podklady k rozhodování. Závazné nabídky refinancování hypotéky u ČSOB budou již taktéž připraveny k rozhodování na schůzi společenství, která proběhne v druhé polovině října. Případná výměna výtahů by tak mohla započít někdy koncem ledna 2016.

Zadavací dokumentace zde