Zpravodaj SVJ Breitcetlova č.7

Vážení vlastníci, obyvatelé domu,

obsah prvního zpravodaje se chybou php povedlo odeslat zcela bez obsahu. Tudíš i informace o malování společných prostor, žádost o vyklizení společných prostor a informace o dobrovolných brigádách jsou omylem utajené. Přesto pár lidí se po obdržení prázdného emailu podívalo na stránky společenství a informace si přečetlo. V příštím týdnu pošleme opravený zpravodaj.

  • Malování společných prostor

Ve vchodě 880 již pomalu končí malířské práce, zdnické začišťování již započalo ve vchodě 879, práce na dalších vchodech budou vždy v odstupu 14dní/vchod. Tedy počátek prací po vchodech 879/31.8.2020, 878/14.9.2020, 877/28.9.2020, 876/12.10.2020. Na patrech Vás žádáme o vyklizení včech věcí, které tam nemají co dělat (ať již z důvodu požárních předpisů, letošní zpráva požární kontroly je plná závad typu nábytek, paleta, pračka, kytky, kolo, pneumatiky, papír, krabice, koš, sušák, žehlící prkno a to jde jen o věci na patrech domu) Tedy vše odstraňte!

 

  • Vyklizení společných prostor.

Ačkoliv jsme objednali velkoobjemový kontejner a v dostatečném předstihu o přistavení informovali. Je s podivem že obyvatelé, kteří společné prostory zaneřádili nepotřebnými věcmi nevyužili možnost a své věci nepřemístili do přistaveného kontejneru. Oznamuji, že nebudeme těžký nábytek a spotřebiče odtahovat za Vás. Raději projdu kamerové záznamy a náklady na odstranění předepíšeme identifikovaným osobám. Taktéž kdo nemá platnou smouvu na užívání společných prostor uvolní společné místnosti nebo se přihlásí k uzavření této smlouvy.

 

  • Dobrovolné brigády.

Letos proběhne nultý/testovací ročník dobrovolné brigády. Termín pravidelných dobrovolných brigád bude každoročně vždy poslední neděli letních prázdnin. Letos tedy v neděli 30.8.2020 od 10h před zadním vchodem 880. Oznámení je na poslední chvíli a díky selhání techniky i značně utajené a tak bude letos ještě jeden termín a to po malování v neděli 1.11.2020 (zároveň i jako informační schůzka před podzimním shromážděním) Plánovaných prací je hodně, uvidíme jak se dokážeme podělit o pracovní pomůcky. K dispozici bude, vodní wapka, průmyslový vysavač, přenostní bateriový vysavač, elektrické prodlužky, prodlužovací hadice, košťata, WD40. Rádi bychom pročistili spáry mezi venkovními dlaždicemi, vyčistili, venkovní schody a zábradlí, uklidili okolí domu, propleli odvodňovací pruh s kamenivem lemující dům, promazali dveře a uzávěry na všech ležatých a stoupacích rozvodech vody, vyčistili filtry hrubých nečistot na patě domu, odkalili zásobník na TUV a vyluxovali kolejničky výtahových dveří. Součástí bude i prohlídka prostor kam běžně není přístup. Odměnou bude skromné pohoštění a radost z vykonané práce.
 

S pozdravem za výbor SVJ

Roztomilý Jan