ze shromáždění vlastníků

Zde naleznete zápisy, hlasovací protokoly ze shromáždění vlastníků:

náhradní shromáždění pro rok 2017 bude dne 14.9.2017

shromáždění dne 5.6.2017 nebylo usnášeníschopné (a tudíž bez zápisu a bez protokolů)

hlasovací protokol ze shromáždění dne 7.4.2016 v pdf

zápis ze shromáždění dne 7.4.2016 v pdf

podklady ke shromáždění ze dne 7.4.2016 - zpráva o hospodaření za rok 2015 a rozpočet s předpisem plateb platným od 1.7.2016 (individuální předpis plateb dostanete začátkem června 2016)